Powrót

 PLANOWANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW

W czasie rzeczywistym widoczne są informacje o pracy / odpoczynku kierowcy. Prognozy są wykonywane i oferowane optymalne godziny pracy. Dane są stale pobierane z tachografu, więc najnowsze i najdokładniejsze informacje są zawsze dostępne. Planując trasę, menadżer widzi, kiedy kierowca będzie musiał odpoczywać i przy jakim promieniu nadal będzie mógł załadować lub wyładować. Ponadto system, w zależności od czasu pracy / odpoczynku, oferuje bunkrowe miejsca parkingowe, które będą widoczne na tablicy kierowcy po dodaniu do trasy.