Atgal

 

           

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SKAITMENINIO TECHNOLOGINIO SPRENDIMO, PAREMTO 5G RYŠIU SUKŪRIMAS INDIVIDUALIZUOTAM VAIRUOTOJŲ MOKYMUI REALIU LAIKU“

UAB „LAT grupė” su partneriais UAB „Learnkey“ ir VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetu nuo 2023 m. liepos mėn. iki 2025 m. gruodžio mėn.  įgyvendina projektą „SKAITMENINIO TECHNOLOGINIO SPRENDIMO, PAREMTO 5G RYŠIU SUKŪRIMAS INDIVIDUALIZUOTAM VAIRUOTOJŲ MOKYMUI REALIU LAIKU ” (Nr. 08-004-K-0014) pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos plėtros programos pažangos priemonę Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“.

Projekto pagrindinis tikslas - sukurti inovatyvų skaitmeninį technologinį sprendimą, kuriam įgyvendinti būtinas 5G ryšys, skirtą sunkiasvorių transporto priemonių (vilkikų) vairuotojų instruktavimui ir mokymui realiu laiku, taip užtikrinant visapusiškai efektyvų (saugų, ekonominį ir ekologišką) vairavimą.

Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti šiuo projektu, yra neefektyvus sunkiasvorių priemonių vairavimas bei didelis eismo įvykių, sukeltų dėl žmogaus klaidų, skaičius.

Problemą siekiama spręsti teikiant individualizuotus ir nuolatinius vairuotojų mokymus, pagrįstus grįžtamuoju ryšiu realiuoju laiku ir personalizuotu mokymosi turiniu, naudojant telemetrijos duomenis ir 5G ryšį.

Siekiami projekto rezultatai:

  • pagerinti kelių eismo saugumą, sumažinti nelaimingų atsitikimų, įvykusių dėl netinkamo vairavimo, skaičių, skatinti tvaresnį ir efektyvesnį sunkvežimių vairuotojų vairavimą;
  • skatinti darnų vystymąsi mažinant transporto keliamą aplinkos taršą;
  • suteikti lygias galimybes vairuotojų mokymui, nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar tikėjimo, nuomonės, amžiaus, seksualinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios ar kitų veiksnių.

PROJEKTO BIUDŽETAS: 1 571 378,00 Eur.

ES FINANSAVIMAS: 600 484,00 Eur.

Įgyvendančioji institucija: Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt